Aktualności

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2014 roku.
13:10 Czwartek, 11 grudzień 2014
Miło nam poinformować, że w praktykach w 2014 roku organizowanych w ramach Projektu wzięło udział 26 studentów i studentek UJK. Nawiązano współpracę z ponad 17 pracodawcami.
Praktyki zostały ocenione bardzo dobrze zarówno przez praktykantów jak i firmy przyjmujące na praktykę.
 • 92%  praktykantów stwierdziła, że praktyka była zgodna z ich oczekiwaniami.
 • 96% praktykantów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Pracodawcy natomiast na pytanie: Czy przyjęcie Praktykanta poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki: 47% odpowiedziało, że zdecydowanie tak; 53%, że raczej tak. Większość (76%) firm zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom. Znaczna część (88%) Pracodawców zdecydowanie planuje ponownie ubiegać się o Praktykantów w kolejnych edycjach, 6% raczej planuje i 6% raczej nie planuje.
Praktyka została także bardzo dobrze oceniona pod względem organizacyjnym.
Średnia ocena poziomu organizacji kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie Państwo w "Raporcie ewaluacyjnym praktyki 2014” zamieszczonym poniżej.

Raport Praktyki 2014
Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku.
12:50 Czwartek, 11 grudzień 2014
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2014.
W IV edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 59  (w tym 45 kobiet) studentów/absolwentów UJK.
Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,3 na 10).
 • 95%  Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 95% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to także bardzo dobry sposób na zdobycie kontaktów zawodowych i rozpoczęcie współpracy zawodowej:
 • 23% Stażystów otrzymało propozycję zatrudnienia w firmie ze stażu
 • 21% Stażystów otrzymało propozycje zatrudnienia w innej firmie.
Wyk.4. Czy znaleźli Państwo zatrudnienie po stażu?
zatrudnienie
Źródło: opracowanie własne

W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 45 firmami z województwa świętokrzyskiego i nie tylko.
Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży:
 • 67 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 91 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 76 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,5 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym staże 2014” zamieszczonym poniżej.

Raport Staż 2014 

Wyniki rekrutacji na staże - rekrutacja maj 2014
09:03 Wtorek, 01 lipiec 2014
Miło nam poinformować, że w ramach tegorocznego systemu KAS wyłonionych zostało 58 (44K;14M) najaktywniejszych studentów, którzy otrzymali w ramach nagrody możliwość odbycia trzy miesięcznego, płatnego stażu w najprężniejszych firmach z regionu.
Proces aplikacji do firm trwał 2 tyg. Za pomocą aplikacji internetowej studenci mieli możliwość wyboru miejsca odbywania stażu spośród ponad 70 firm. Wszyscy studenci znaleźli dla siebie odpowiednią ofertę. Pracodawcy natomiast pozyskali stażystów, którzy spełnili ich  oczekiwania.

Studenci/absolwenci rozpoczną staż w takich firmach jak: Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., Kieleckie Centrum Kultury, Media Regionalne Sp. z.o.o., Pilkington Polska Sp. z o.o., Kielecki Park Technologiczny , Instytut OZE Sp. z o.o , Stowarzyszenie Integracja i Rozwój , Opera Krakowska , Emeryk.com Ladecore , Dar-Medica s.c., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Patron" Sp. z o.o., Urząd Gminy w Bolesławiu  i in.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!!
Szanowni Państwo
08:37 Środa, 28 maj 2014
Uczestnicy trzech kolejnych grup kursu "Przedsiębiorczy student - podstawy rachunkowości na kandydatów na księgowego" już niebawem sprawdzą poziom zdobytej wiedzy podczas egzaminu, a ich miejsce zajmą kolejni studenci pragnący zgłębić meandry rachunkowości. Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki. Zawiązują się również ostatnie grupy Spotkań z praktykami zawodu prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Życzymy owocnych zajęć.

pozdrawiamy zespół GTK

Zespol
Szanowni Państwo
11:20 Poniedziałek, 28 kwiecień 2014
W imieniu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji podsumowującej projekt „Edukacja dla rynku pracy” w ramach którego uczestniczyli Państwo w programie staży i praktyk dla studentów UJK. Konferencja odbędzie się w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości UJK, przy ul. Świętokrzyskiej 21 w dniu 7 maja (środa) 2014 roku, w godz. 11.00 - 13.00.


konferencja

Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich
13:51 Wtorek, 18 marzec 2014
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
Staże przewidziane w Projekcie trwają 3 miesiące i odbywają się w okresie wakacyjnym od czerwca do września w systemie 40godz./tydz. a student otrzymuje wynagrodzenie płatne z projektu 1245,62zł /miesiąc. Pracodawcy otrzymają 2000zł na pokrycie kosztów zawiązanych z przygotowaniem miejsca pracy oraz opieką nad stażystą. 
W stażach mogą brać udział najaktywniejsi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będący na:
 • III roku I stopnia,
 • II roku II stopnia,
 • oraz absolwenci do 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staż jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta” organizowanego przez Akademickie Biuro Karier UJK.

Co należy zrobić ?
Złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier CV, ksero legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów oraz dokumenty poświadczające udział w aktywnościach związanych z edukacją i doświadczeniem zawodowym.
Dokumenty przyjmowane będą od dnia 23 do 29 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie ABK, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pokój nr 2/31
Proces rekrutacyjny będzie przebiegać w dwóch etapach:
 • I Etap– przyjmowanie dokumentów w ABK: od dnia 23 do 29 kwietnia 2014 roku
 • II Etap – nabór studentów/absolwentów do firm za pomocą aplikacji internetowej: od dnia 7 do 23 maja 2014 roku
W razie pytań proszę o kontakt: beata.spudy@gmail.com

Regulamin staży
Baza firm
Zaproszenie do współpracy
08:43 Środa, 05 luty 2014
Szanowni Państwo

W imieniu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragniemy zaprosić Państwa firmy do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” .
Staż realizowany w ramach Projektu to odpłatna trzymiesięczna forma praktycznego zdobycia wiedzy. Stażystą może zostać student (ostatniego roku studiów I i II stopnia) bądź absolwent (do 6 miesięcy po ukończeniu studiów) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Za przebyty staż Stażyście przysługuje prawo do stypendium wypłacanego miesięcznie z budżetu Projektu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Regulaminie. Pracodawcy otrzymają refundację kosztów przygotowania miejsca pracy oraz opieki nad stażystą w wysokości 2000zł. 
W celu pozyskania studenta bądź absolwenta na staż w Państwa firmie należy, przejść kilka kroków:
 1. Zgłoszenie oferty stażowej poprzez przesłanie mailem wypełnianego Kwestionariusza na adres:beata.spudy@gmail.com do dnia 18 marca 2014r.
 2. Uzyskanie mailem zwrotnej informacji o akceptacji oferty stażu.
 3. Zalogowanie się i umieszczenie niezbędnych informacji do aplikacji internetowej przez którą prowadzany będzie nabór studentów do firm (login i hasło otrzymają Państwo mailem).
 4. Wybór stażysty za pomocą w/w aplikacji. Jedna firma może przyjąć maksymalnie dwóch stażystów w danym roku akademickim. Nabór studentów do firm odbywać się będzie w dwóch turach:
  • od 7 do 14 maja 2014 – I tura
  • od  20 do 23 maja 2014- II tura
 5. Wydanie wybranemu stażyście Oświadczenia Pracodawcy o Wyborze Stażysty
 6. Wyznaczenie opiekunów stażysty i przekazanie danych kontaktowych do Organizatora stażu.
 7. Podpisanie Umowy Trójstronnej przedstawionej przez Organizatora
Wzór Umowy o organizację staży i Regulamin staży oraz inne dokumenty stażowe znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań proszę o kontakt: beata.spudy@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że nabór ofert na organizacje staży w marach projektu został przedłużony do dnia 21 marca 2014

Raport ewaluacyjny z III edycji staży
10:19 Czwartek, 23 styczeń 2014
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2013.
W III edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 58 (w tym 50 kobiet) studentów/absolwentów UJK.

Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,9 na 10).
 • 95%  Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 97% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to także bardzo dobry sposób na zdobycie kontaktów zawodowych i rozpoczęcie współpracy zawodowej:
 • 18% Stażystów otrzymało propozycję zatrudnienia w firmie ze stażu
 • 29% Stażystów otrzymało propozycje zatrudnienia w innej firmie.
Wyk.4. Czy znaleźli Państwo zatrudnienie po stażu?
 2013
Źródło: opracowanie własne

W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 40 firmami z województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży;
 • 65 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 77 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 73 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym zamieszczonym poniżej"

Raport Staże 2013
Szanowni Państwo
21:27 Czwartek, 19 grudzień 2013
Informujemy, że otrzymaliśmy oficjalną zgodę z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą organizacji kursu "Przedsiębiorczy student - podstawy rachunkowości na kandydatów na księgowego".

Kurs realizowany będzie w okresie w cyklu 64 godziny (16 spotkań po 4godziny w godzinach około 16.15-19.30). Zrealizowanych zostanie 8 grup szkoleniowych w okresie styczeń -lipiec 2014). W pierwszej kolejności kontaktować się będziemy z osobami, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w pismach skierowanych do Lidera Projektu (UJK) lub bezpośrednio do nas. Osoby, które zadeklarowały chęć i podały kontakt do siebie lub przedstawiciele grupy proszone są o śledzenie poczty mailowej.
Szanowni Państwo
09:03 Piątek, 08 listopad 2013
Pragniemy poinformować, iż zajęcia Przedsiębiorczy Student rozpoczęły kolejne grupy (PS 22 oraz PS 23), a kolejna rusza już niebawem w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Ruszyły również grupy Spotkań z praktykami zawodu, kolejne są w trakcie organizacji. Osobom które przystąpiły do udziału w projekcie – serdecznie gratulujemy i życzymy przyswojenia wielu cennych informacji.Znaleziono 73 wpisów i podzielono je po 10 na stronę
wybór strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 następna
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet