Aktualności

Zapraszamy do udziału w praktykach studenckich!
11:02 Środa, 02 październik 2013
Zapraszamy wszystkich studentów UJK zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zwiększeniem swoich szans na rynku pracy do udziału w praktykach studenckich w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”.
Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z ofert praktyk znajdujących się w naszej bazie firm zamieszczonej poniżej.  Istnieje także możliwość zaproponowania firmy z poza bazy.
Praktyki studenckie przewidziane w Projekcie są praktykami bezpłatnymi i trwają 3 miesiące w systemie 15 godz./tydz.
Co należy zrobić?
 • Zgłosić się do punktu konsultacyjnego Grona Targowego Kielce przy ulicy Świętokrzyskiej 15; bud. G pok. A8
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przejść pozytywnie proces rekrutacyjny w wybranej firmie
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki!

STUDENCIE
NIE ZWLEKAJ ZE ZDOBYCIEM DOŚWIADCZENIA
W NAJLEPSZYCH FIRMACH REGIONU!

Punkt Konsultacyjny GTK- staże i praktyki
Wydział Matematyczno Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15
bud. G pok. A8 (parter)
mail: stanczyk.beata@gmail.com

dyżury: 
wtorek: od 9.00 do 15.30
czwartek :od 12.00 do 18.00

Regulamin praktyk
Baza firm
Uwaga Przedsiębiorcy !!!
10:27 Piątek, 20 wrzesień 2013
Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w programie praktyk studenckich w ramach projektu ,,Edukacja dla rynku pracy", finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem praktyk jest przygotowanie zawodowe studentów UJK w Kielcach do wejścia na rynek pracy oraz do podjęcia zadań w firmie zbieżnych z profilem wykształcenia i zainteresowań Praktykanta/Praktykantki.
Praktyki realizowane są w systemie 3 miesięcznym w ilości 15 godzin tygodniowo. Pracodawcy z tytułu ,,przygotowania miejsca pracy i opieki nad Praktykantem" przysługuje dopłata rozliczana na podstawie FV/rachunku i umowy trójstronnej. Po szczegółowe informację dotyczące procesu praktyk i wymagań zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z:
Punktem Konsultacyjnym GTK
ul. Świętokrzyska 15 bud. G pok. A8
25-406 Kielce
mail: stanczyk.beata@gmail.com
Poszukiwani trenerzy
08:46 Wtorek, 23 lipiec 2013
Izba Gospodarcza ,,Grono Targowe Kielce", partner w projekcie ,,Edukacja dla rynku pracy" poszukuje do stałej współpracy trenerów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach modułu ,,Przedsiębiorczy student" z tematów ,,Planowanie kariery w aspekcie potrzeb rynku pracy", „Metody wywierania wpływu na ludzi”, „Efektywne poszukiwanie pracy w kraju i za granicą. Równość szans kobiet i mężczyzn”. Stawka przewidziana za 1h zrealizowanego szkolenia wynosi 120 zł brutto. Od Trenerów wymagane jest min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym temacie. Praca lub udział w projektach NSRO będzie dodatkowym atutem. Osoby zainteresowane powinny dostarczyć do 31.07.2013 swoje CV w zamkniętej kopercie do punktu konsultacyjnego GTK przy ul. Świętokrzyskiej 15 bud. G  pok.a8  w Kielcach. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Szanowni Państwo
08:43 Czwartek, 18 lipiec 2013
Pragniemy poinformować, że trwają prace konsultacyjne dotyczące wprowadzenia w ramach modułu "Przedsiębiorczy student" zajęć, podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego nadający tytuł (po zdaniu egzaminu) księgowego I stopnia. Osoby zainteresowane, spełniające kryteria grupy docelowej (regulamin) proszone są o kontakt z p. Kierownik projektu lub pracownikami GTK, celem dopisania do listy.

Uwaga ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność napływu zgłoszeń

pozdrawiamy zespół GTK
Wyniki rekrutacji na staże - rekrutacja maj 2013
10:17 Poniedziałek, 03 czerwiec 2013
Proces aplikacji studentów/absolwentów an staż w ramach projektu dobiegł końca. Przez 2 tyg. najaktywniejsi studenci UJK za pomocą aplikacji internetowej dokonywali wyboru miejsca odbywania stażu spośród ponad 60 firm. W tegorocznym naborze istniała także  możliwość samodzielnego pozyskania firmy na staż. Wszyscy znaleźli dla siebie odpowiednią ofertę. Studenci/absolwenci rozpoczną staż w takich firmach jak: Kieleckie Centrum Kultury, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, Pilkington Polska Sp. z o.o., DB Schenker, Barlinek S.A., Rovese S.A., Kielecki Park Technologiczny ,Targi Kielce S.A., BCO Biuro Doradztwa Biznesowego Sp.J., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kancelaria Doradcy Podatkowego INTER KODEX, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!!


Szanowni Państwo
11:51 Poniedziałek, 20 maj 2013
Zapraszamy potencjalnych kontrahentów do składania ofert na realizację zadania: skład, wydruk, oprawa oraz nagranie na nośnik CD raportów końcowych ze spotkań panelowych. Niniejsze raporty w formie elektronicznej znajdują się poniżej. Każdy z raportów powinien być wydrukowany, oprawiony, złożony z dołączonym egzemplarzem CD w 50 egzemplarzach. Mailowe oferty z proponowaną ceną jednostkową proszę nadsyłać do dnia 29 maja do godz. 23.59. Kryterium wyboru: cena (po spełnieniu ww. wymogów).
d.walczak@gronotargowe.pl

Wydział Humanistyczny.rar
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.rar
Wydział Zarządzania i Administracji.rar
Szanowni Państwo
10:09 Sobota, 04 maj 2013
Miło nam poinformować, że w ramach systemu KAS wyłonionych zostało 58 najaktywniejszych studentów(w tym 50 kobiet), którzy otrzymali w ramach nagrody możliwość odbycia trzy miesięcznego płatnego stażu w najprężniejszych firmach z regionu.

W chwilo obecnej traw II etap procesu rekrutacji- nabór studentów do firm. Do 25 maja studenci aplikować będą do wybranych przez siebie firm korzystając z utworzonej przez Organizatora bazy 60 firm z województwa świętokrzyskiego lub wybierając inną interesującą ich firmę z poza bazy.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powiedzenia!

Uwaga Pracodawcy !!
10:24 Środa, 20 marzec 2013
Zapraszamy Pracodawców do wzięcia w projekcie ,,Edukacja dla rynku pracy" poprzez program Staży dla Studentów i Absolwentów UJK w Kielcach. Celem stażu jest przygotowanie zawodowe studenta do realiów rynku pracy, realizowany w formie 3 miesięcy w pełnym wymiarze godzinowym. Izba Gospodarcza ,,Grono Targowe Kielce" jest instytucją kierującą na staż a tym samym jest płatnikiem wynagrodzenia stażowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W ramach projektu przewidziano także rekompensatę dla pracodawców z tytułu ,,przygotowania miejsca pracy i opieki nad stażystą". Szczegółowe informacje oraz kryteria dostępne są:
w Punkcie Konsultacyjnym GTK
ul. Świętokrzyska 15
bud. G pok. A8 (parter)
mail: stanczyk.beata@gmail.com
Projekt finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
08:52 Piątek, 08 marzec 2013
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
Staże przewidziane w Projekcie trwają 3 miesiące i odbywają się w okresie wakacyjnym (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie stażu w innym terminie) od czerwca do września w systemie 40godz./tydz. a student otrzymuje wynagrodzenie płatne z projektu 1245,62zł /miesiąc. Pracodawcy otrzymają 2000zł na przygotowanie miejsca pracy oraz opiekę nad stażystą. 

W stażach mogą brać udział najaktywniejsi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będący na:
 • III roku I stopnia,
 • II roku II stopnia,
 • V roku studiów jednolitych,
 • oraz absolwenci do 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staż jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta”. (Więcej informacji na temat „Klubu Aktywnego Studenta” znajdziecie Państwo na stronie Akademickiego Biura Karier UJK).

Co należy zrobić ?
Złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier CV, ksero legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów oraz dokumenty poświadczające udział w aktywnościach związanych z edukacją i doświadczeniem zawodowym.

Dokumenty przyjmowane będą od dnia 15 do 18 kwietnia 2013 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie ABK, przy ul. Śląskiej 15 A,  pokój nr 8.

Proces rekrutacyjny będzie przebiegać w dwóch etapach:
 • I Etap– przyjmowanie dokumentów w ABK: od dnia 15 do 19 kwietnia 2012 roku
 • II Etap – nabór studentów/absolwentów do firm za pomocą aplikacji internetowej: od dnia 6 do 25 maja 2013 roku
W razie pytań proszę o kontakt: stanczyk.beata@gmail.com

Regulamin staży
Baza firm

Raport ewaluacyjny z II edycji staży
13:58 Środa, 23 styczeń 2013
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2012.
W II edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 51 (w tym 45 kobiet) studentów/absolwentów UJK.
Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,4 na 10).
 • 91% Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 96% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to idealny sposób na start w życie zawodowe:
 • 66%  absolwentów otrzymało propozycję zatrudnienia
raport 2012
W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 40 firmami z województwa świętokrzyskiego. Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży;
 • 75 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 82 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 72 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym zamieszczonym poniżej"

Raport Staże 2012

Znaleziono 73 wpisów i podzielono je po 10 na stronę
wybór strony: poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet