Aktualności

Czwarte spotkanie panelowe pracowników UJK i pracodawców
22:19 Piątek, 04 listopad 2011
Pragniemy poinformować, iż 15.11.2011 w godz. 17 - 20 obędzie się czwarte Spotkanie Panelowe. Rozmowy i analizy będą przeprowadzone na ul. Świętokrzyskiej 15 w budynku G w pokoju A8 – Punkcie Konsultacyjnym Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”
Spotkanie ma charakter zamknięty. Uczestniczą w nim przedstawiciele pracodawców oraz pracownicy naukowi UJK.
Zapraszamy wszystkich aktywnych studentów UJK do uczestnictwa w Klubie Aktywnego Studenta!
21:34 , 30 październik 2011
KAS to inicjatywa w ramach której, możesz rozwijać zainteresowania, uzyskać wsparcie w realizacji własnych przedsięwzięć oraz sprawdzić się w roli lidera samodzielnych  projektów. Klub jest szansą dla wszystkich, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, poszerzyć umiejętności interpersonalne oraz kompetencje poszukiwane przez pracodawców.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staże jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta”
Więcej informacji na temat „Klubu Aktywnego Studenta” znajdziecie Państwo na stronie Akademickiego Biura Karier UJK  www.abk.ujk.edu.pl
Zapraszamy do udziału w programie praktyk studenckich!
21:33 Środa, 28 wrzesień 2011
Zapraszamy do udziału w OTWARTYM NABORZE na praktyki studenckie!
W praktykach mogą brać udział wszyscy studenci (kobiety i mężczyźni) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK, zainteresowani podniesieniem kwalifikacji i odbyciem praktyki zawodowej w najlepszych firmach regionu.
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki.
Szczegółowe informacje i baza firm znajdują się w zakładce praktyki
Nowy rok akademicki nowe szkolenia na kolejnych wydziałach
22:17 Wtorek, 20 wrzesień 2011
Drodzy Studenci i Studentki

W rozpoczynającym się roku akademickim 2011/2012 realizować będziemy szkolenia ,,Przedsiębiorczy student” oraz moduły ,,spotkań z praktykiem zawodu” na następujących wydziałach: Humanistycznym (ul. Leśna 16), Matematyczno-Przyrodniczym (ul. Świętokrzyska 15) oraz Pedagogicznym i Artystycznym (ul. Krakowska 11).
Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa przyjmowane są przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w zakładce „Karta zgłoszeniowa”. Bezpośredni link:
http://www.edrp.gronotargowe.pl (wypełniając proszę o zaznaczenie opcji „spotkania z praktykami zawodu” lub ,,przedsiębiorczy student” w pytaniu nr 21).
Z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się telefonicznie. Mailowo zaś zostaną wysłane plany zajęć.

Uwaga Przedsiębiorcy !!!
10:26 Wtorek, 20 wrzesień 2011
Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w programie praktyk studenckich w ramach projektu ,,Edukacja dla rynku pracy", finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem praktyk jest przygotowanie zawodowe studentów UJK w Kielcach do wejścia na rynek pracy oraz do podjęcia zadań w firmie zbieżnych z profilem wykształcenia i zainteresowań Praktykanta/Praktykantki.
Praktyki realizowane są w systemie 3 miesięcznym w ilości 15 godzin tygodniowo. Pracodawcy z tytułu ,,przygotowania miejsca pracy i opieki nad Praktykantem" przysługuje dopłata rozliczana na podstawie FV/rachunku i umowy trójstronnej. Po szczegółowe informację dotyczące procesu praktyk i wymagań zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z:
Punktem Konsultacyjnym GTK
ul. Świętokrzyska 15 bud. G pok. A8
25-406 Kielce
mail: stanczyk.beata@gmail.com
Opinie praktykantów
19:52 , 28 sierpień 2011
"Praktyki odbyte dzięki projektowi "Edukacja dla rynku pracy"dały mi możliwość poznania mechanizmów działania tak dużej firmy jaką jest Cersanit. Ponadto uważam, że czas studiów jest odpowiednim momentem na zdobywanie doświadczenia. Dlatego też projekt ten niesamowicie pasował do moich oczekiwań, gdyż podczas tych trzymiesięcznych praktyk dużo się nauczyłam."
Aleksandra Kwicie praktykantka w Firmie Cersanit

„Bardzo ciekawe doświadczenie w trakcie studiów, dzięki któremu można przekonać się na własne oczy jak autentycznie wygląda praca w firmie do której planujemy aplikować po studiach. Jedyny minus - bezpłatne.”
Sabina Haduch praktykantka w Hotelu Tęczowy Młyn
Poszukiwani Trenerzy
13:48 Piątek, 26 sierpień 2011
Izba Gospodarcza ,,Grono Targowe Kielce", partner w projekcie ,,Edukacja dla rynku pracy" poszukuje  trenerów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach modułu ,,Spotkań z praktykiem zawodu" na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym i Humanistycznym. Stawka przewidziana za 1h zrealizowanego szkolenia wynosi 120 zł brutto. Od Trenerów wymagane jest min. 2 letnie doświadczenie zawodowe zbieżne z kierunkiem danego wydziału. Praca lub udział w projektach NSRO będzie dodatkowym atutem. Osoby zainteresowane powinny dostarczyć do 10.09.2011 swoje CV w zamkniętej kopercie do punktu konsultacyjnego GTK przy ul. Świętokrzyskiej 15 bud. G  pok.a8  w Kielcach. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Już jesteśmy już po 3 spotkaniach panelowych
22:15 Poniedziałek, 04 lipiec 2011
Ostatniego dnia maja zakończyło się trzecie spotkanie z cyklu Spotkań Panelowych. Zajęcia odbywały się na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas spotkań pracodawcy przedstawiali swoje oczekiwania wobec studentów, absolwentów - ich potencjalnych pracowników i wspólnie z wykładowcami Wydziału dokonywali przeglądu planów zajęć, próbując je tak przemodelować, by studia były jak najbardziej dopasowane do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywały się w terminach 29.03.2011, 19.04.2011 oraz 31.05.2011. W spotkaniach brali udział przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Simple Outsorcing, Miejskiego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 27 w Kielcach, Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Dobromyślu, Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, Fundacji Regionalis, Stowarzyszenia ProRew, Fundacji Centrum Europy Lokalnej, Stowarzyszenia Edukacja Przez Internet


Podsumowanie pierwszej edycji szkoleń "spotkań z praktykiem zawodu"
22:13 Piątek, 01 lipiec 2011
Pragniemy podsumować pierwszą edycję realizowanego modułu ,,spotkań z praktykiem zawodu”. Zostało zrealizowanych 8 grup. Warsztaty ukończyły łącznie 83 osoby, w tym 10 mężczyzn oraz 73 kobiety. Wynika to ze specyfiki wydziału, na którym prowadzone były zajęcia.  Zajęcia odbywały się na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Wszystkie osoby, które ukończyły udział, uzyskały pozytywną ocenę. Na ostatnich zajęciach w każdej grupie wręczane były certyfikaty potwierdzające udział.

Każda grupa realizowała po cztery spotkania z osobami, które na co dzień mają do czynienia z problematyką tematów zajęć, które z kolei dostosowywane były do kierunków studiowanych przez uczestników szkoleń.

Na podstawie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych stwierdzono, że zajęcia mają wpływ na uczestników od strony teoretyczno-zawodowej poprzez podniesienie m.in. poziomu umiejętności i wiedzy zawodowej. Wpłynęły także na samoocenę uczestników, którzy dzięki uczestnictwu w warsztatach zaczęli bardziej pozytywnie określać swoje szanse na rynku pracy, motywację zawodową, a także mocniej zaufali swoim możliwościom i zwiększyli osobiste aspiracje.


Podsumowanie pierwszej edycji szkoleń "przedsiębiorczy student"
22:09 Czwartek, 30 czerwiec 2011
Szanowni Państwo
W pierwszej edycji szkoleń zostało zrealizowane 5 grup. Zajęcia prowadzone były na Wydziale Pedagogicznym i artystycznym. Łącznie ukończyło szkolenia 49 osób, z czego 1 osoba to mężczyzna a 48 to kobiety. Wszyscy, którzy ukończyli szkolenia, zakończyli udział z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne certyfikaty.
Ankiety ewaluacyjne:
Po zebraniu wyników ankiet ewaluacyjnych obliczono, że szkolenia otrzymały dobrą ocenę. W skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, zaś 5 – najwyższą, szkolenia otrzymały ocenę:
  • stopnia spełnienia oczekiwań na poziomie 4,04;
  • poziomu merytorycznego na poziomie 4,53;
  • adekwatności do potrzeb i oczekiwań uczestników na poziomie 4,35.
Ogólna ocena szkoleń w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 – najwyższą, wyniosła 8,47.

Oceny szkoleniowców:
  • najwyższą ocenę od uczestników szkoleń na poziomie 4,71 zebrała Renata Miszczuk;
średnia ocena szkoleniowców wyniosła 4,57.Znaleziono 73 wpisów i podzielono je po 10 na stronę
wybór strony: poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet