Spotkania z praktykami zawodu

W dobie modelu gospodarki opartej na wiedzy osoby, które pragną  uzyskać wakat w jakimś przedsiębiorstwie muszą wykazać się szeroką  wiedzą, głównie praktyczną, z różnych dziedzin, oraz kwalifikacjami na  odpowiednim poziomie. Idealną ku temu możliwość daje nam moduł spotkań  z praktykami biznesu, realizowanych w ramach projektu Edukacja dla  rynku pracy. Projekt skierowany jest tylko do studentów Uniwersytetu  Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zdobywających wiedzę zarówno w trybie stacjonarnym jak i  niestacjonarnym. I edycja zajęć będzie miała miejsce na wydziale  artystycznym, obejmując wszystkie kierunki i specjalności tam  występujące. Moduł spotkań z praktykami zawodu realizowany będzie w  okresie od lutego/marca 2011r. do 31.08.2014r. W kolejnych semestrach  zajęcia odbywać się będą na pozostałych wydziałach. Absolwenci zajęć  otrzymają certyfikaty uczestnictwa potwierdzające zdobytą wiedzę oraz  możliwość uzyskania wpisu do Suplementu Dyplomu oraz dodatkowe punkty  w systemie KAS (Klub Aktywnego Studenta). Osoby z największą ilością  punktów otrzymają możliwosc odbycia praktyk w najlepszych firmach z  regionu a także płatnych staży. Zajęcia odbywać się będą w formie fakultetów po 4h lekcyjne.

Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować na adres  s.bogucki@gronotargowe.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet