Sylwetki szkoleniowcówMałgorzata Krawczyk-Blicharska
- doktor nauk humanistycznych z dziedziny pedagogika, absolwentka  Akademii Świętokrzyskej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym na kierunku Pedagogika. Pracownik na stanowisku asystenta Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik studiów podyplomowych – Szkolny Doradca Zawodowy realizowanych w Projekcie „Benild – doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty”, finansowanych ze środków EFS i budżetu państwa. Kierownik studiów podyplomowych – Poradnictwo Zawodowe realizowanych w ramach wolnego naboru kandydatów. Od 2003 roku nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalista z zakresu pedagogiki pracy, zawodoznawstwa i  poradnictwa zawodowego.

Pośród licznych umiejętności warto wspomnieć umiejętność kierowania i zarządzania zespołem; umiejętność pracy w grupie z młodzieżą i osobami dorosłymi; zdolność do samodzielnej pracy; łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; umiejętność pozyskiwania środków z funduszy europejskich; umiejętność opracowywania programów i projektów realizowanych z funduszy europejskich m.in.: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL); umiejętność rozpisywania projektów samorządowych i kierowania ich realizacją; umiejętność redagowania publikacji; doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów i szkoleń.


Renata Miszczuk - doktor nauk humanistycznych z dziedziny pedagogika, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej  w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy. Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego i na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Kierownik projekty studiów podyplomowych a także administrator projektu. Od 2006 roku pełni funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia PROREW, dodatkowo w ramach tej organizacji udziela wsparcia jako doradca zawodowy. Prowadzi warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, tworzenia indywidualnych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.


Mariusz Gil – absolwent Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, magister geografii. Ukończone studia podyplomowe z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Od 2008 roku Dyrektor Regionalny MW Trade S.A. W latach 2000 – 2008 Provident Polska S.A.– Manager ds. Rozwoju.Uczestnik licznych szkoleń i kursów m.in. „Alchemia Perswazji – strategie perswazji, sprzedaży i negocjacji’’ 2009r., „Samodoskonalenie i rozwój” 2007r., „Kurs
z zakresu przedsiębiorczości” 2005 r., „Przywództwo w sytuacji zmiany” 2003 r.,  „Program szkoleniowy dla kadry kierowniczej” (2001r.) - komunikacja interpersonalna, kierowanie, zarządzanie czasem, kontrola i zarządzanie wynikami, motywacja, asertywność, negocjacje, prowadzenie prezentacji, obsługa klienta.  Kluczowe umiejętności: umiejętność budowy sieci sprzedaży, umiejętność rekrutacji i szkolenia pracowników, umiejętność zarządzania pionem sprzedaży, umiejętność zarządzania personelem administracyjnym i wiele innych. Do zainteresowań zalicza przedsiębiorczość, podróże oraz sport (narty, łyżwy – rolki,  nurkowanie).
Elżbieta Kurkowska – z wykształcenia mgr pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Organizacji. Posiada jedenastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem i na stanowiskach zarządzających. Czterokrotnie wybierana na dyrektora niepublicznej placówki oświatowej, którą uplasowała na pierwszym miejscu w mieście i piątym w województwie śląskim. Kreując nowe formy pracy opracowała i wprowadziła autorską koncepcję nauczania opartą na zasadach przyspieszonego uczenia się, z wykorzystaniem ćwiczeń treningu pamięci, kinezjologii edukacyjnej, muzyki pasywnej, aktywnej i relaksacyjnej. Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Oświatowego przez cztery kadencje zasiadała w Zarządzie, kierując innowacyjnymi projektami i organizując inicjatywy społeczne promujące jego profesjonalny wizerunek. Prowadziła zajęcia na uniwersytecie na poziomie studiów podyplomowych. Obecnie buduje nową markę Akademickiego Biura Karier UJK i wspiera młodych ludzi w planowaniu kariery zawodowej.
W ramach pełnionych funkcji przez wiele lat łączyła obszary z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, wzmacniania motywacji, wyznaczania celów, budowania skutecznego planu, tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadry oraz umiejętnego budowania pozytywnego wizerunku placówki.
Prywatnie pasjonuje się projektowaniem i aranżacją przestrzeni. Interesuje się nowymi rozwiązaniami integrującymi osiągnięcia pedagogiki, psychologii i neurofizjologii.


Tomasz Kosiński – magister politologii i nauk społecznych, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1999 roku Dyrektor Generalny i właściciel Agencji Reklamowo -Wydawniczej „Mediateka”. Od 2006 roku Prezes Zarządu i Fundator Fundacji Regionalis. Bogate doświadczenie zawodowe przyczyniło się do licznej działalności na stanowisku eksperta m.in. – jako członek Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, członek i  założyciel Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (Członek Zarządu). Dodatkowym atutem jest doświadczenie w licznych projektach unijnych m.in. POKL czy ZPORR na stanowisku trenera, szkoleniowca czy doradcy. Pomysłodawca i organizator kilkudziesięciu projektów kulturalnych i edukacyjnych, warsztatów, konkursów, plebiscytów, konferencji, festiwali, przeglądów przy współpracy i przy wsparciu Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce (2000-2011).
Wśród licznych umiejętności należy wymienić kierowanie własną firmą, zakładanie i kierowanie fundacją, organizację i kierowanie projektami szkoleniowymi, tworzenie grup handlowców i kierowanie takimi grupami, organizację imprez kulturalnych i promocyjnych, projektowanie graficzne, webdesign, skład i makietowanie czasopism.
Laureat Nagrody Prezydenta Kielc II stopnia za upowszechnianie kultury (2008), laureat Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2007), laureat I Nagrody polsko-flamandzkiego programu wspierania biznesu „Plato Staropolska” w kategorii: kreatywność (2005), tytuł „Mecenas Miasta Opola” (1997).  Zainteresowania: podróżowanie (odwiedzenie 33 krajów), turystyka aktywna, autotoury  – inicjator i organizator Klubu Globtroterów Tramper, Grupy Kielce na portalu www.couchsurfing.org , Grupy Tramper na Facebooku,


Piotr Czekaj - absolwent Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach i Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - kierunek Elektrotechnika. Od 2002 roku właściciel firmy PCet - P.U.H., której głównym kierunkiem działalności jest obsługa informatyczna małych i średnich firm. Prowadzi doradztwo informatyczne w zakresie wdrożenia nowoczesnych systemów oraz nadzór merytoryczny podczas wdrożeń. Uczestnik i koordynator projektu E-Świętokrzyskie etap II. Od 2009 roku Właściciel spółki BizIn powołanej w celu realizacji projektu Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8. Wśród licznych umiejętności warto wspomnieć wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań serwerowych: www, poczta, VPN itd., projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych do zarządzania i promowania firm a także doradztwo z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w podmiotach publicznych, zakładach produkcyjnych i usługowych. Nowoczesne technologie i wycieczki rowerowe to jego pasje.


Danuta Papaj
- od 1993 roku pracuje na stanowisku doradcy podatkowego w Kancelarii Inter Kodex. W roku 1998 w Ministerstwie Finansów uzyskała stopień Doradcy Podatkowego nr lic 7298. W latach 1996-2003 zdobyła wykształcenie wyższe ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Pani Danuta Papaj  w 2003 ukończyła szkolenie, organizowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  w zakresie „Małe i średnie przedsiębiorstwo – podatnik i pracodawca w Unii Europejskiej”. W dorobku zawodowym Pani Papaj prowadziła liczne szkolenia, m.in. :
- od 1998 roku szkoli uczniów Liceum Ekonomicznego w ramach praktyk zawodu;
- od 2000 roku szkoli studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach praktyk zawodowych;
- od 1998 roku szkoli stażystów kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy;
- od 2000 roku szkoli księgowych z zakresu podatków dochodowego i VAT dla firm prywatnych;
- w latach 2000 – 2002 szkolenie dla bezrobotnych w ramach Centrów Wspierania Przedsiębiorczości, 6 grup – 720 godzin;
- w 2006 roku  udział w kompleksowym programie wsparcia na rzecz osób, które ukończyły 50ty rok życia Phare 2003;
- w 2007 roku szkolenia i doradztwo w zakresie rachunkowości, podatków i kadr dla Regionalnego Ośrodka EFS na obszarze nr 40.
Pani Danuta Papaj ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu podatków na łamach Gospodarki Świętokrzyskiej oraz Biuletynu dla księgowych.


Tadeusz Pęczek – prezes firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Wcześniej Specjalista ds. zarządzania i rolnictwa w firmie EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. Firma działa w zakresie doradztwa gospodarczego w następujących obszarach: rozwój regionalny, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo oraz polityka ochrony środowiska, rozwój obszarów wiejskich, planowanie przestrzenne i rozwój regionalny na obszarach wiejskich i dla wiejskiej społeczności.
2011 - Trener w projekcie ,,Przedsiębiorczy Student”
2010 - Założyciel i Prezes Izby Gospodarczej ,,Grono Targowe Kielce
2004 - Kierownik Projektu – Nadzór nad wdrożeniem oraz zarządzanie projektem PHARE – “szkolenie beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych mechanizmów WPR”
2003 - Team Leader – Zarządzanie projektem SAPARD – szkolenia dotyczące przedsiębiorczości na obszarach wiejskich „Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp.)
2003 - Koordynator zespołu – Przygotowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego
2003 - Konsultant – Tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz budowanie sieci – dla Stowarzyszenia “Integracja i Rozwój”
2001 – 2002 - Zarządzanie wieloma projektami finansowanymi z UE, Banku Światowego jak również z budżetu państwa i pieniędzy lokalnych
2000 - Prowadzenie wielu szkoleń i kursów szkoleniowych dla samorządów tj. Starostwo Powiatowe z zakresu gotowości jednostek samorządowych do pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych  na rozwój regionalny podczas realizacji projektu „Promocja integracji rolnictwa poprzez seminaria/konferencje, szkolenia itd.”
Przygotowywanie Programu Operacyjnego pod Phare 2001 dla Woj. Świętokrzyskiego – konsultacje społeczne, przygotowywanie wszystkich dokumentów zgodnych z wymogami UE, opracowanie fiszek projektowych dla każdej inwestycji, przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji
Projekt „System Reprezentacji Środowisk Wiejskich” KHF – projekt nakierowany na poprawę komunikacji pomiędzy organizacjami regionalnymi a rządem. Projekt realizowany jest na 2 płaszczyznach używając Izby Rolniczej jako pilotażowej instytucji do realizacji celów: budowania struktury horyzontalnej pomiędzy społecznością wiejską oraz poprawa dialogu wertykalnego pomiędzy regionem, lokalną władzą oraz rządem i UE.
1998 – 1999 - Program rozwoju wsi i rolnictwa dla nowego województw lubelskiego - Kierownik Programu – raport w jęz. polskim i angielskim.
Program opracowano w ramach przygotowań regionu lubelskiego do finansowania rozwoju wsi i rolnictwa z programu SAPARD i innych źródeł wspierających ten program. Jako wzorcowe wykorzystano programy rozwoju regionalnego opracowane dla Małopolski i Północnej Polski jak też podobne opracowania dla funduszy strukturalnych z innych krajów (Irlandia, Włochy, Francja). W pracach bazowano na wstępnych wersjach “Koncepcji polityki strukturalnej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” oraz propozycji Dyrektywy SAPARD. Opracowano program regionalny i aplikacje dla wybranych priorytetów. Przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne i instytucjonalne. Osobiście przeprowadziłem 15 warsztatów i 3 seminaria dotyczące procedur SAPARD i zakresu niezbędnych działań przygotowawczych.
1996 – 1998 - Nida 2000 - Projekt zaopatrzenia 9 gmin w wodę - Kierownik projektu
Opracowanie koncepcji zaopatrzenia wsi w wodę dla 9 gmin położonych nad rzeką Nidą (tereny bezwodne) oraz 4000 ha map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych. Opracowanie studium wykonalności inwestycji i wniosku na jej finansowanie ze środków INRED
Członkostwo w organizacjach zawodowych:
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa – członek
  • Fundacja Rozwoju Organizacji Gospodarczych Rolników – fundator
  • Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - fundator
  • Stowarzyszenie „Integracja i Rozwój” – członek
  • Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” – członek/prezes zarządWojciech Marciniak - absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od 2005 roku zajmuje się tematyką związaną z funduszami unijnymi. Początkowo jako realizator projektów miękkich – szkoleniowych, w chwili obecnej projektów inwestycyjnych. Skutecznie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy inwestycyjnych dla firm oraz samorządów. Główną specjalnością jest pisanie biznes planów oraz sporządzanie analiz finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Od 2009 pracuje na stanowisku prezesa zarządu w firmie Centrum Edukacyjno Konferencyjne w Kielcach. Od 2008 roku dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń głównie nt pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, oraz szkoleń informatycznych, jak i indywidualnym doradztwem biznesowym. Wśród zainteresowań można wymienić sporty motorowe oraz narciarstwo.Jerzy Kosanowski - wykształcenie wyższe: mgr inż. ogrodnictwa; studia podyplomowe z zakresu zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość. Akredytowany trener Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalista z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, funduszy pomocowych UE, zarządzania projektami, ewaluacji, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju lokalnego, agroturystyki. Prowadzi własną działalnoś gospodarczą pod firmą; ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sandomierzu.


Karol Kaleta

Karola Kaleta - Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Współwłaściciel spółki SimpleOutsourcing.pl, operatora Programu eduABROAD (www.studiazagranica.pl) oferującego bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji na studia za granicą. Na co dzień związany również z trzecim sektorem oraz pracą w mediach w Grupie Eurozet."


Agnieszka Kmiecik – Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Zarządzanie. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister zarządzania, specjalizacja: rachunkowość i ekonomika zarządzania. Ukończone studia podyplomowe na kierunku  Zarządzanie Finansami i Księgowość. Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Fundacji Centrum Europy Lokalnej. Współorganizatorka akcji charytatywnych, laureatka konkursu „Talenty Świętokrzyskie”, ponadto:
2011 - Trener w projekcie ,,Przedsiębiorczy Student”,
od 2011 -nadal – Główna Księgowa w Fundacji Centrum Europy Lokalnej,
2011 – Trener z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania czasem, zarządzania finansami,
2011-nadal - Koordynator Projektu – „Kompleksowe wsparcie świętokrzyskich Podmiotów Ekonomii Społecznej” – Świętokrzyskie Pozarządowe,
2009-2010 – Młodszy Specjalista ds. Kontroli Należności i Ubezpieczeń w firmie Cersanit S.A.
2008-2010 – Członek Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC
- w okresie 2009/2010 Wiceprezydent ds. Finansów (prowadzenie pełnej księgowości, zarządzanie finansami, sporządzanie umów, prowadzenie szkoleń z zakresu finansów)
- w okresie 2008/2009 Koordynator ds. Grantów
2007- 2009 - Lider Kolegium i Wolontariusz w Stowarzyszeniu „Wiosna”-  prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Kamila Jacewicz-Marciniak - wykształcenie wyższe historyczne; studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, informatyki i doradztwa zawodowego. Akredytowana Animator Europejskiego Funduszu Społecznego.  Od 2007 r. prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania oraz zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym. Od 2008r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Od 2007 r Członek Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego oraz Członek Grupy Roboczej ds. Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Od 2010r. Członek Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Zbigniew Brzeziński – specjalista ds. komunikacji, absolwent prestiżowej London School of Public Relations; specjalista rynku pracy. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych (m. in. autor poradnika „Kariera specjalisty ds. Public Relations”, Warszawa 2010, wyd. Ecorys Polska oraz współautor poradnika „Mentoring – mały przewodnik po pozytywnej drodze do wzajemnego rozwoju. Zostań mentorem uczniów, absolwentów i młodych pracowników”, Warszawa 2012, wyd. Ecorys Polska). Członek zespołu redakcyjnego branżowego kwartalnika „Doradca Zawodowy” (wydawnictwo neokariera). Bloger, jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „Blogersi” (reżyseria Jarosław Rybus, w filmie występują m. in. Donald Tusk, Tomasz „Kominek” Tomczyk, Maciej Budzich, Kamil Durczok i Jacek Żakowski). Członek rady programowej warszawskiej Fundacji „Media Pro Bono” zajmującej się wolnością słowa i rynkiem mediów w Polsce. Felietonista; karierę w mediach rozpoczynał w 1992 roku jako fotoreporter w „Gazecie Lokalnej” w Kielcach. Od 2008 roku związany z Publicznymi Służbami Zatrudnienia. Obecnie specjalista w Wydziale Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń MUP Kielce. Referent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu (ostatnio podczas XXIII Konferencji szkoleniowej Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „W poszukiwaniu szkoły, zawodu, pracy – w poszukiwaniu sensu” – wrzesień 2013 rok) oraz uczestnik seminariów organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Orędownik innowacyjnych form szkoleń (rapid e-learning, e-learning, blended learning, mobile learning…). Koordynator Ogólnopolskich Targów Pracy w Kielcach (XII, XIV, XV I XVI edycji – 2010 - 2013) – największych jednodniowych targów pracy w Polsce, realizowanych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Współtwórca Projektu Praca – kampanii medialnej stworzonej przez MUP i Polskie Radio Kielce SA (3 edycje; w pierwszej partnerem było również „Echo Dnia” – największy dziennik w regionie), obecnie przekształconej w największy portal rekrutacyjny w województwie świętokrzyskim: ProjektPraca.pl. Koordynator akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery w Kielcach, w zakresie MUP i Partnerzy (kampania pod patronatem Ministrów Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – SDSiZ - mająca na celu propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocję usługi poradnictwa zawodowego). Koordynowane przez niego działania zyskały uznanie niezależnego Jury powołanego przez SDSiZ. MUP został czterokrotnym laureatem OTK. Specjalista ds. upowszechniania i włączania w projekcie innowacyjnym PI Novum subsydium realizowanym przez MUP Kielce i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (maj 2012 – październik 2013). Ceniony szkoleniowiec. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Izabela Dulewicz (Korzeniewska)

  • ukończyła studia  doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
  • absolwentka Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Zarządzania
  • absolwentka Wyższej Szkoły Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych,

Kierunek: Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja.

W latach 1998-2010 doświadczenie zdobywała pracując na stanowiskach menadżerskich tj. w korporacjach polskich, amerykańskiej, prowadząc własną działalność gospodarczą. Niezależnie od 10 lat prowadzi działalność doradczą jak i szkoleniową.   Posiada umiejętność kierowania zespołami sprzedażowymi, organizowania i prowadzenia działalności biznesowej.
Zatrudniana przy projektach POKL 6.2. (doradca przy pisaniu biznesplanów).

Przez ostatnie lata skupiona na tematyce ekonomii społecznej. Była koordynatorem Świętokrzyskiego Centrum Ekonomii Społecznej, kierownikiem Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej, Doradcą prawno- biznesowym w Klubie Integracji Społecznej. Prowadzi doradztwo w ramach Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej.
Niezależnie wspiera działające i nowopowstające podmioty ES.

Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sytuacją kryzysową jak również  te zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej tj. zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, fundacje, stowarzyszenia.

„Uważam, że Izabela Korzeniewska doskonale sprawdziła się pełniąc odpowiedzialne funkcje zawodowe. Popieram ambitne, zdolne kobiety, konsekwentnie realizujące swoje zamierzenia.”- Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet