Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa projektu "Edukacja dla rynku pracy"
Uwaga! w szkoleniach moga uczestniczyć studenci, absolwenci (do 12mcy od ukonczenia studiow) UJK i spelniajacy kryteria projektu.
1. Nazwisko*
2. Imię*
3. Płeć*
0.brak odpowiedzi
1.Kobieta
2.Mężczyzna
4. Nr PESEL
5. Wiek w latach*
Adres zameldowania:
6. ulica*
7. nr domu*
8. nr lokalu*
9. kod pocztowy*
10. miejscowość*
11. powiat*
12. województwo*
Dane kontaktowe
13. numer telefonu stacjonarnego*
14. numer telefonu komórkowego*
15. e-mail*
Dane uzupełniające
16. Status beneficjenta*
0.brak odpowiedzi
1.Student
2.Absolwent (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów)
17. stopien studiów
proszę o wypełnienie jeśli w pytaniu 16 zaznaczono - student
0.brak odpowiedzi
1.I stopień
2. II stopień
18. Rok
proszę o wypełnienie jeśli w pytaniu 16 zaznaczono - student
0.brak odpowiedzi
1.pierwszy
2.drugi
3.trzeci
19. Wydzial UJK*
0.brak odpowiedzi
1.humanistyczny
2.matematyczno-przyrodniczy
3.nauk o zdrowiu
4.pedagogiczny i artystyczny
5.zarzadzania i administracji
6.filia piotrkow trybunalski
20. Kierunek studiow (prosze podac pełną nazwę)*
21. Wybór modułu zajęć*
0.brak odpowiedzi
1.spotkania z praktykami zawodu
2.szkolenia przedsiebiorczy student
*  - pole wymagane aby ankieta została poprawnie zapisana
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet