Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2014 roku.
Miło nam poinformować, że w praktykach w 2014 roku organizowanych w ramach Projektu wzięło udział 26 studentów i studentek UJK. Nawiązano współpracę z ponad 17 pracodawcami.
Praktyki zostały ocenione bardzo dobrze zarówno przez praktykantów jak i firmy przyjmujące na praktykę.
 • 92%  praktykantów stwierdziła, że praktyka była zgodna z ich oczekiwaniami.
 • 96% praktykantów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Pracodawcy natomiast na pytanie: Czy przyjęcie Praktykanta poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki: 47% odpowiedziało, że zdecydowanie tak; 53%, że raczej tak. Większość (76%) firm zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom. Znaczna część (88%) Pracodawców zdecydowanie planuje ponownie ubiegać się o Praktykantów w kolejnych edycjach, 6% raczej planuje i 6% raczej nie planuje.
Praktyka została także bardzo dobrze oceniona pod względem organizacyjnym.
Średnia ocena poziomu organizacji kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie Państwo w "Raporcie ewaluacyjnym praktyki 2014” zamieszczonym poniżej.

Raport Praktyki 2014
Zapraszamy do udziału w praktykach studenckich!
Zapraszamy wszystkich studentów UJK zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zwiększeniem swoich szans na rynku pracy do udziału w praktykach studenckich w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”.
Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z ofert praktyk znajdujących się w naszej bazie firm zamieszczonej poniżej.  Istnieje także możliwość zaproponowania firmy z poza bazy.
Praktyki studenckie przewidziane w Projekcie są praktykami bezpłatnymi i trwają 3 miesiące w systemie 15 godz./tydz.
Co należy zrobić?
 • Zgłosić się do punktu konsultacyjnego Grona Targowego Kielce przy ulicy Świętokrzyskiej 15; bud. G pok. A8
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przejść pozytywnie proces rekrutacyjny w wybranej firmie
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki!

STUDENCIE
NIE ZWLEKAJ ZE ZDOBYCIEM DOŚWIADCZENIA
W NAJLEPSZYCH FIRMACH REGIONU!

Punkt Konsultacyjny GTK- staże i praktyki
Wydział Matematyczno Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15
bud. G pok. A8 (parter)
mail: stanczyk.beata@gmail.com

dyżury: 
wtorek: od 9.00 do 15.30
czwartek :od 12.00 do 18.00

Regulamin praktyk
Baza firm
Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2013 roku.
Miło nam poinformować, że w praktykach w 2013 roku organizowanych w ramach Projektu wzięło udział 76 studentów i studentek UJK.
Nawiązano współpracę z ponad 60 pracodawcami.
Praktyki zostały ocenione dobrze zarówno przez praktykantów jak i firmy przyjmujące na praktykę.
 • 96%  praktykantów stwierdziła, że praktyka była zgodna z ich oczekiwaniami.
 • 96% praktykantów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Pracodawcy natomiast na pytanie: Czy przyjęcie Praktykanta poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki: 55% odpowiedziało, że zdecydowanie tak; 38%, że raczej tak a tylko 6%, odpowiedziało, że raczej nie. Większość (74%) firm zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom. Znaczna część (72%) Pracodawców zdecydowanie planuje ponownie ubiegać się o Praktykantów w kolejnych edycjach, 28% raczej planuje.
Praktyka została także bardzo dobrze oceniona pod względem organizacyjnym. Średnia ocena poziomu organizacji kształtuje się na poziomie 8,9 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie Państwo w "Raporcie-praktyki 2012” zamieszczonym poniżej.

Raport-praktyki 2013

Zapraszamy do udziału w programie praktyk studenckich.
W praktykach mogą brać udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK zainteresowani podniesieniem kwalifikacji i odbyciem praktyki zawodowej już na studiach.

Praktyki studenckie przewidziane w Projekcie odbywają się w trakcie roku akademickiego
i trwają 3 miesiące w systemie 15 godz./tydz. Pracodawcy otrzymają 1000zł na przygotowanie miejsca pracy oraz opiekę nad praktykantem.

Co należy zrobić?
 • Zgłosić się do punktu konsultacyjnego Grona Targowego Kielce przy ulicy Świętokrzyskiej 15; bud. G pok. A8
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przejść pozytywnie proces rekrutacyjny w wybranej firmie
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki!

STUDENCIE
NIE ZWLEKAJ ZE ZDOBYCIEM DOŚWIADCZENIA
W NAJLEPSZYCH FIRMACH REGIONU!

Punkt Konsultacyjny GTK- staże i praktyki
Wydział Matematyczno Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15
bud. G pok. A8 (parter)
mail: stanczyk.beata@gmail.com

dyżury: 
wtorek: od 9.00 do 15.30
czwartek :od 12.00 do 18.00

Regulamin praktyk
Baza firm

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012 roku.
Miło nam poinformować, że w praktykach w 2012 roku organizowanych w ramach Projektu wzięło udział 83 studentów i studentek UJK.
Nawiązano współpracę z 54 pracodawcami.
Praktyki zostały ocenione przez uczestników bardzo dobrze (ocena 9 na 10).
 • 96% praktykantów stwierdziło, że praktyka była zgodna z ich oczekiwaniami.
 • 100% praktykantów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań
Wykres 2: Czy program praktyk był zgodny z  Pana/Pani oczekiwaniami?

Źródło: Opracowanie własne

Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie Państwo w "Raporcie-praktyki 2012” zamieszczonym poniżej.

Raport-praktyki 2012

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk.
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących praktyk zrealizowanych w 2011.
W I edycji w ramach Projektu wzięło udział 39 praktykantów (kobiety i mężczyźni).
Nawiązano współpracę z ponad 40-stoma  pracodawcami.
Praktyki zostały ocenione przez uczestników bardzo dobrze (ocena 9 na 10).
 • 97% praktykantów stwierdziło, że praktyka była zgodna z ich oczekiwaniami.
 • 90% praktykantów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań
Wykres 1: Czy program praktyk był zgodny z  Pana/Pani oczekiwaniami?
raport
Źródło: Opracowanie własne
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie-praktyki 2011” zamieszczonym poniżej.

Raport-praktyki 2011
Wyniki otwartej rekrutacji na praktyki
Miło nam poinformować ze w miesiącach październik/ listopad praktykę rozpoczęło 23 studentów i studentek.
Praktyki trwają w takich firmach jak: Agencja Reklamowa Upshot, Bank Pekao S.A., Kancelaria Podatkowa Inter Kodex, SEKA S.A., Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Biuro Nieruchomości Siedlisko, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, SimpleOutsourcing.pl.
Zapraszamy do udziału w programie praktyk studenckich!
Zapraszamy do udziału w OTWARTYM NABORZE na praktyki studenckie!
W praktykach mogą brać udział wszyscy studenci (kobiety i mężczyźni) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK, zainteresowani podniesieniem kwalifikacji i odbyciem praktyki zawodowej w najlepszych firmach regionu.
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki.
Szczegółowe informacje i baza firm znajdują się w zakładce praktyki
Opinie praktykantów
"Praktyki odbyte dzięki projektowi "Edukacja dla rynku pracy"dały mi możliwość poznania mechanizmów działania tak dużej firmy jaką jest Cersanit. Ponadto uważam, że czas studiów jest odpowiednim momentem na zdobywanie doświadczenia. Dlatego też projekt ten niesamowicie pasował do moich oczekiwań, gdyż podczas tych trzymiesięcznych praktyk dużo się nauczyłam."
Aleksandra Kwicie praktykantka w Firmie Cersanit

„Bardzo ciekawe doświadczenie w trakcie studiów, dzięki któremu można przekonać się na własne oczy jak autentycznie wygląda praca w firmie do której planujemy aplikować po studiach. Jedyny minus - bezpłatne.”
Sabina Haduch praktykantka w Hotelu Tęczowy Młyn
Zmiany w sposobie aplikowania na praktyki studenckie
Miło nam poinformować,  że od 16 czerwca 2011r. rozpoczynamy otwarty nabór na praktyki studenckie! Mogą brać w nich udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK
Co należy zrobić ?
 • Zgłosić się do punktu konsultacyjnego Grona Targowego Kielce przy ulicy Świętokrzyskiej 15; bud. G pok. A8
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przejść pozytywnie proces rekrutacyjny w wybranej firmie
Rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok akademicki!
Kontakt i więcej informacji w zakładce praktyki

Znaleziono 12 wpisów i podzielono je po 10 na stronę
wybór strony: 1 2 następna
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet