Staże

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku.
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2014.
W IV edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 59  (w tym 45 kobiet) studentów/absolwentów UJK.
Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,3 na 10).
 • 95%  Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 95% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to także bardzo dobry sposób na zdobycie kontaktów zawodowych i rozpoczęcie współpracy zawodowej:
 • 23% Stażystów otrzymało propozycję zatrudnienia w firmie ze stażu
 • 21% Stażystów otrzymało propozycje zatrudnienia w innej firmie.
Wyk.4. Czy znaleźli Państwo zatrudnienie po stażu?
zatrudnienie
Źródło: opracowanie własne

W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 45 firmami z województwa świętokrzyskiego i nie tylko.
Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży:
 • 67 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 91 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 76 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,5 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym staże 2014” zamieszczonym poniżej.

Raport Staż 2014 

Wyniki rekrutacji na staże - rekrutacja maj 2014
Miło nam poinformować, że w ramach tegorocznego systemu KAS wyłonionych zostało 58 (44K;14M) najaktywniejszych studentów, którzy otrzymali w ramach nagrody możliwość odbycia trzy miesięcznego, płatnego stażu w najprężniejszych firmach z regionu.
Proces aplikacji do firm trwał 2 tyg. Za pomocą aplikacji internetowej studenci mieli możliwość wyboru miejsca odbywania stażu spośród ponad 70 firm. Wszyscy studenci znaleźli dla siebie odpowiednią ofertę. Pracodawcy natomiast pozyskali stażystów, którzy spełnili ich  oczekiwania.

Studenci/absolwenci rozpoczną staż w takich firmach jak: Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., Kieleckie Centrum Kultury, Media Regionalne Sp. z.o.o., Pilkington Polska Sp. z o.o., Kielecki Park Technologiczny , Instytut OZE Sp. z o.o , Stowarzyszenie Integracja i Rozwój , Opera Krakowska , Emeryk.com Ladecore , Dar-Medica s.c., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Patron" Sp. z o.o., Urząd Gminy w Bolesławiu  i in.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!!
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
Staże przewidziane w Projekcie trwają 3 miesiące i odbywają się w okresie wakacyjnym od czerwca do września w systemie 40godz./tydz. a student otrzymuje wynagrodzenie płatne z projektu 1245,62zł /miesiąc. Pracodawcy otrzymają 2000zł na pokrycie kosztów zawiązanych z przygotowaniem miejsca pracy oraz opieką nad stażystą. 
W stażach mogą brać udział najaktywniejsi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będący na:
 • III roku I stopnia,
 • II roku II stopnia,
 • oraz absolwenci do 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staż jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta” organizowanego przez Akademickie Biuro Karier UJK.

Co należy zrobić ?
Złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier CV, ksero legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów oraz dokumenty poświadczające udział w aktywnościach związanych z edukacją i doświadczeniem zawodowym.
Dokumenty przyjmowane będą od dnia 23 do 29 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie ABK, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pokój nr 2/31
Proces rekrutacyjny będzie przebiegać w dwóch etapach:
 • I Etap– przyjmowanie dokumentów w ABK: od dnia 23 do 29 kwietnia 2014 roku
 • II Etap – nabór studentów/absolwentów do firm za pomocą aplikacji internetowej: od dnia 7 do 23 maja 2014 roku
W razie pytań proszę o kontakt: beata.spudy@gmail.com

Regulamin staży
Baza firm
Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo

W imieniu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragniemy zaprosić Państwa firmy do współpracy przy organizacji wakacyjnych staży w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” .
Staż realizowany w ramach Projektu to odpłatna trzymiesięczna forma praktycznego zdobycia wiedzy. Stażystą może zostać student (ostatniego roku studiów I i II stopnia) bądź absolwent (do 6 miesięcy po ukończeniu studiów) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Za przebyty staż Stażyście przysługuje prawo do stypendium wypłacanego miesięcznie z budżetu Projektu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Regulaminie. Pracodawcy otrzymają refundację kosztów przygotowania miejsca pracy oraz opieki nad stażystą w wysokości 2000zł. 
W celu pozyskania studenta bądź absolwenta na staż w Państwa firmie należy, przejść kilka kroków:
 1. Zgłoszenie oferty stażowej poprzez przesłanie mailem wypełnianego Kwestionariusza na adres:beata.spudy@gmail.com do dnia 18 marca 2014r.
 2. Uzyskanie mailem zwrotnej informacji o akceptacji oferty stażu.
 3. Zalogowanie się i umieszczenie niezbędnych informacji do aplikacji internetowej przez którą prowadzany będzie nabór studentów do firm (login i hasło otrzymają Państwo mailem).
 4. Wybór stażysty za pomocą w/w aplikacji. Jedna firma może przyjąć maksymalnie dwóch stażystów w danym roku akademickim. Nabór studentów do firm odbywać się będzie w dwóch turach:
  • od 7 do 14 maja 2014 – I tura
  • od  20 do 23 maja 2014- II tura
 5. Wydanie wybranemu stażyście Oświadczenia Pracodawcy o Wyborze Stażysty
 6. Wyznaczenie opiekunów stażysty i przekazanie danych kontaktowych do Organizatora stażu.
 7. Podpisanie Umowy Trójstronnej przedstawionej przez Organizatora
Wzór Umowy o organizację staży i Regulamin staży oraz inne dokumenty stażowe znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań proszę o kontakt: beata.spudy@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że nabór ofert na organizacje staży w marach projektu został przedłużony do dnia 21 marca 2014

Raport ewaluacyjny z III edycji staży
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2013.
W III edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 58 (w tym 50 kobiet) studentów/absolwentów UJK.

Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,9 na 10).
 • 95%  Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 97% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to także bardzo dobry sposób na zdobycie kontaktów zawodowych i rozpoczęcie współpracy zawodowej:
 • 18% Stażystów otrzymało propozycję zatrudnienia w firmie ze stażu
 • 29% Stażystów otrzymało propozycje zatrudnienia w innej firmie.
Wyk.4. Czy znaleźli Państwo zatrudnienie po stażu?
 2013
Źródło: opracowanie własne

W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 40 firmami z województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży;
 • 65 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 77 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 73 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym zamieszczonym poniżej"

Raport Staże 2013
Wyniki rekrutacji na staże - rekrutacja maj 2013
Proces aplikacji studentów/absolwentów an staż w ramach projektu dobiegł końca. Przez 2 tyg. najaktywniejsi studenci UJK za pomocą aplikacji internetowej dokonywali wyboru miejsca odbywania stażu spośród ponad 60 firm. W tegorocznym naborze istniała także  możliwość samodzielnego pozyskania firmy na staż. Wszyscy znaleźli dla siebie odpowiednią ofertę. Studenci/absolwenci rozpoczną staż w takich firmach jak: Kieleckie Centrum Kultury, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, Pilkington Polska Sp. z o.o., DB Schenker, Barlinek S.A., Rovese S.A., Kielecki Park Technologiczny ,Targi Kielce S.A., BCO Biuro Doradztwa Biznesowego Sp.J., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kancelaria Doradcy Podatkowego INTER KODEX, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!!


Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że w ramach systemu KAS wyłonionych zostało 58 najaktywniejszych studentów(w tym 50 kobiet), którzy otrzymali w ramach nagrody możliwość odbycia trzy miesięcznego płatnego stażu w najprężniejszych firmach z regionu.

W chwilo obecnej traw II etap procesu rekrutacji- nabór studentów do firm. Do 25 maja studenci aplikować będą do wybranych przez siebie firm korzystając z utworzonej przez Organizatora bazy 60 firm z województwa świętokrzyskiego lub wybierając inną interesującą ich firmę z poza bazy.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powiedzenia!

Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
Zapraszamy do udziału w programie staży absolwenckich.
Staże przewidziane w Projekcie trwają 3 miesiące i odbywają się w okresie wakacyjnym (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie stażu w innym terminie) od czerwca do września w systemie 40godz./tydz. a student otrzymuje wynagrodzenie płatne z projektu 1245,62zł /miesiąc. Pracodawcy otrzymają 2000zł na przygotowanie miejsca pracy oraz opiekę nad stażystą. 

W stażach mogą brać udział najaktywniejsi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będący na:
 • III roku I stopnia,
 • II roku II stopnia,
 • V roku studiów jednolitych,
 • oraz absolwenci do 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staż jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta”. (Więcej informacji na temat „Klubu Aktywnego Studenta” znajdziecie Państwo na stronie Akademickiego Biura Karier UJK).

Co należy zrobić ?
Złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier CV, ksero legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów oraz dokumenty poświadczające udział w aktywnościach związanych z edukacją i doświadczeniem zawodowym.

Dokumenty przyjmowane będą od dnia 15 do 18 kwietnia 2013 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie ABK, przy ul. Śląskiej 15 A,  pokój nr 8.

Proces rekrutacyjny będzie przebiegać w dwóch etapach:
 • I Etap– przyjmowanie dokumentów w ABK: od dnia 15 do 19 kwietnia 2012 roku
 • II Etap – nabór studentów/absolwentów do firm za pomocą aplikacji internetowej: od dnia 6 do 25 maja 2013 roku
W razie pytań proszę o kontakt: stanczyk.beata@gmail.com

Regulamin staży
Baza firm

Raport ewaluacyjny z II edycji staży
Miło nam poinformować Państwa o wynikach badań dotyczących staży zrealizowanych w 2012.
W II edycji staży w ramach Projektu wzięło udział 51 (w tym 45 kobiet) studentów/absolwentów UJK.
Staże zostały oceniony przez uczestników bardzo dobrze (ocena 8,4 na 10).
 • 91% Stażystów stwierdziła, że staż był zgodny z ich oczekiwaniami.
 • 96% Stażystów odpowiedziało, że warunki pracy umożliwiały realizację powierzonych zadań.
Jak wynika z badań staże to idealny sposób na start w życie zawodowe:
 • 66%  absolwentów otrzymało propozycję zatrudnienia
raport 2012
W ramach staży nawiązano współpracę z ponad 40 firmami z województwa świętokrzyskiego. Pracodawcy także bardzo dobrze ocenili system staży;
 • 75 % badanych odpowiedziało, że przyjęcie Stażysty poprawiło funkcjonowanie działu/komórki/jednostki
 • 82 % zdecydowanie poleciłoby współpracę w ramach Projektu innym przedsiębiorstwom
 • 72 % zdecydowanie planuje ubiegać się o Stażystów w kolejnych edycjach
Średnia ocena poziomu staży pod względem organizacyjnym kształtuje się na poziomie 9,4 na 10.
Więcej informacji o wynikach badań znajdziecie państwo w "Raporcie ewaluacyjnym zamieszczonym poniżej"

Raport Staże 2012
Opinie stażystów
Pierwszy miesiąc ciężkiej pracy już za naszymi stażystami. Zapoznajmy się z ich opinią na temat stażu:

„Staż przede wszystkim daje możliwości rozwoju osobistego i zdobycia nowych umiejętności. Jest to ponadto doskonała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz postawienia pierwszego kroku w celu określenia perspektyw zawodowych”.
Adrianna Grabek stażystka w Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

"To jest właśnie to, czym chciałem się zajmować po studiach. Dzięki Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości pomagam młodym ludziom a przy tym uczę się bardzo wiele. Jestem mega zadowolony z tego stażu!" Bogumił Sobczyk stażysta w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Zapraszam także do zapoznania się z amatorskim artykułem jednego z naszych stażystów:

„Praca. Dla części studentów to słowo dość abstrakcyjne. Oczywiście - każdy student uczy się, by w przyszłości znaleźć swoją wymarzoną pracę, ale czy sama nauka wystarczy? Oczywiście, że nie.
Część studentów, która ze względów finansowych zmuszona jest pracować w czasie studiów, w większości nie jest zadowolona z zajmowanego przez siebie stanowiska. Często pracują jako sprzedawcy w sklepach, telemarketerzy, czy barmani. Bardzo rzadko w czasie studiów robią to, co w perspektywie mogłoby przybliżyć ich właśnie do swojej wymarzonej - czyli stabilnej i dochodowej - pracy.

Uczelnia naprzeciw studentom. Ciekawą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, zasilanego z roku na rok, przez rzesze nowych absolwentów wyższych uczelni w Kielcach, są płatne staże oraz praktyki. Dzięki współpracy Akademickiego Biura Karier UJK oraz Grona Targowego Kielce możliwe jest uczestnictwo w programie stażowym współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Program ten to doskonała szansa zarówno dla studentów, jak i dla firm. To swego rodzaju platforma, dzięki której najaktywniejsi studenci mają szansę zaistnieć jako pracownicy. Na projekcie zyskują wszystkie strony: studenci - mają możliwość odbywania płatnego stażu w największych firmach w województwie; firmy - zyskują dostęp do ambitnych studentów, którzy mogą stać się jej pracownikami; uczelnia - zwiększa swoją atrakcyjność poprzez podnoszenie kwalifikacji studentów.

Na początku było ciężko, jednak opłaciło się! Po tym jak dowiedziałem się o programie praktyk i staży, pomyślałem, że taka szansa może się już nie powtórzyć.
Od zawsze byłem aktywną osobą: wolontariat, sekcja pływacka, koło naukowe. Wszystko to robiłem z myślą, że zaowocuje to jakoś w przyszłości, jednak nie spodziewałem się, że stanie się to tak szybko. W czasie rekrutacji do projektu konieczne było udokumentowanie swojej działalności. Nie ukrywam, że czasem było to kłopotliwe: zbieranie pieczątek, proszenie o opinie, skanowanie i drukowanie tego wszystkiego było dość czasochłonne, jednak każda udokumentowana działalność niosła za sobą punkty dające pierwszeństwo w wyborze firmy.


Mój wybór: K-EX - Kolporter Express: Jako absolwent Logistyki na wydziale Zarządzania i Administracji UJK, wybrałem branżę ściśle związaną z moim kierunkiem, czyli firmę kurierską Kolporter Express. To dość młoda firma - na rynku działa niespełna 6 lat, jednak dzięki dobrze prowadzonej strategii obsługuje obecnie ok. 7500 firm, a sieć jej oddziałów obejmuje 28 największych miast w Polsce.
Praca w Biurze Zarządu firmy to odpowiedzialne i wymagające zadanie. Dokumenty spływające zarówno od klientów, jak i oddziałów z całej Polski trafiają właśnie tutaj, a do mnie należy m.in. ich rejestrowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i przekazywanie do kolejnych wydziałów. Obecnie na półmetku mojego stażu przygotowuję się też do obsługi klienta poprzez infolinię, cały czas poznaję też funkcję programu służącego do logistycznej obsługi klienta.

A po pracy... Liczy się też atmosfera. Ważne by ludzie, z którymi pracujesz nie byli tylko współpracownikami. Do dobrej i owocnej pracy konieczna jest też integracja i nawiązanie bliższych stosunków, bo chyba nikt nie chce spędzać ośmiu godzin w pokoju z osobami, których nie lubi...Ja całe szczęście trafiłem na młody i dynamiczny zespół, z którym nie da się nudzić. A po pracy za biurkiem - trochę ruchu. Co tydzień trenujemy do Piłkarskich Mistrzostw Polski Kolportera, które już we wrześniu.

Konrad Wójcik stażysta w Firmie K-EX - Kolporter Express


Znaleziono 17 wpisów i podzielono je po 10 na stronę
wybór strony: 1 2 następna
Grono Targowe Kielce 2021      (web) PCet